PortMobile is een pilot gestart met een eigen ontwikkelde tracker speciaal voor duwbakken. Deze tracker verzamelt locatie-informatie over de deelnemende duwbakken. De opgehaalde informatie is input voor de ontwikkeling van slimme diensten die tijd, brandstof en administratieve handelingen verminderen. Ook hebben havens altijd overzicht waar de duwbakken zich bevinden en kan de registratie geautomatiseerd worden afgehandeld. En daar hebben zowel havens als rederijen baat bij. En de resultaten zijn veelbelovend!

De voordelen van trackers op duwbakken

  • Optimaliseren nautische inrichting. Trackers geven de haven beter inzicht in het gebruik van duwbaklocaties. De nautische ruimte kan hierdoor steeds efficiënter naar behoefte worden ingericht.
  • Vermindering administratieve lasten. Het automatisch factureren van Binnenhavengeld maakt het voor de haven mogelijk om efficiënt het havengeld te verwerken.
  • Veiligheid. Wanneer een duwbak losslaat krijgt de havendienst een alert. Op deze manier kan er tijdig worden ingegrepen.

Pilot samen met CCT

Op dit moment wordt de tracker uitvoerig getest op de duwbak Oosterhout 1 in samenwerking met Marnix Vos van CCT (Combined Container Barging) in Moerdijk.