Havengeldtarieven in Nederland stijgen met gemiddeld 3,1%

Panteia onderzoekt jaarlijks de ontwikkeling van de havengelden in Nederlandse binnenhavens. Deze gegevens worden gebruikt bij de actualisatie van de kostenstructuren van de Nederlandse binnenvaart en voor kostprijscalculaties.

Ook worden de gegevens verwerkt in de applicatie ‘Blauwe Golf Twentekanalen’. Door een vergelijking te maken van de tarieven in 2020 met 2019, bleek dat binnenhavens gemiddeld gezien de tarieven met 3,1% verhoogd hebben. Dat is hoger dan het door het CPB verwachte inflatiecijfer van 1,4%.

Lees verder...