Impressie jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens 2022

Op 6 oktober vond het jaarlijkse Jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NvB) plaats in Venray. Voor de deelnemende beleidsmakers, havenbeheerders, en andere partijen die betrokken zijn bij de binnenvaart, was een inspirerend programma samengesteld. Ook Joost en Birger van PortMobile waren erbij. Wat waren de hoogtepunten?

Congreszaal

De perfecte aftrap

Aan de vooravond van het congres, vond de jaarvergadering plaats gevolgd door een speciale sessie over één van de belangrijkste speerpunten van de NvB voor de komende jaren: het digitaliseren van de binnenhavens. Verschillende sprekers van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, en Evofenedex, de belangenvereniging voor handel en logistiek, deelden hun visie op het belang van integrale digitalisatie van de logistieke ketens in de binnenvaart. De directeur van het softwarebedrijf Autena Maurine hield een pleidooi voor uniforme software oplossingen waar alle binnenhavens profijt van hebben. Natuurlijk konden we ons helemaal vinden in dit verhaal en hebben we ons actief in de discussie gemengd.

Digitaal proces havengeld

Ook de inbreng van de projectmanagers van het NVB-project ‘Digitalisering binnenhavens’ was heel interessant voor ons. Zij zijn bezig alle processen rondom het digitaal berekenen en het innen van havengelden in kaart te brengen aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. Bij PortMobile zijn we helemaal thuis in de materie, dus daar denken we graag over mee. Het gesprek eindigde in een constructieve dialoog. Alle deelnemers waren het erover eens dat de bijeenkomst een mooie gelegenheid bood om kennis te delen en van elkaar te leren. De avond werd afgesloten met een feestelijk etentje.

Op donderdag konden we het wat rustiger aandoen. In de ochtend stonden allerlei excursies gepland en we kozen ervoor om een bezoek te brengen aan Ooijen- Wanssum een gebied dat de laatste jaren flink op de schop is gegaan. De oude Maasarm is verbreed, de oude nooddijken verdwenen, en er zijn allerlei voorzieningen getroffen zodat het water beter afgevoerd kan worden. Heel interessant allemaal.

Brede kijk op de binnenvaart

Op donderdag konden we het wat rustiger aandoen. In de ochtend stonden allerlei excursies gepland en we kozen ervoor om een bezoek te brengen aan Ooijen- Wanssum een gebied dat de laatste jaren flink op de schop is gegaan. De oude Maasarm is verbreed, de oude nooddijken verdwenen, en er zijn allerlei voorzieningen getroffen zodat het water beter afgevoerd kan worden. Heel interessant allemaal.

Leren en netwerken

Na de lunch stond de Schouwburg van Venray in het teken van verschillende sprekers en paneldiscussies rondom verschillende thema’s die in de binnenvaart spelen: Duurzaamheid, Bereikbaarheid enGrenzeloze samenwerkingen. Aangezien deze bijeenkomsten inhoudelijk gezien minder interessant voor ons waren, hebben we vooral van de gelegenheid gebruik gemaakt om te netwerken. We hebben tenslotte niet elke dag de kans om zoveel havenbeheerders tegen het lijf te lopen.

Al met al kijken we terug op een geslaagd congres. We hebben ervan genoten, en weer volop energie en inspiratie opgedaan om te werken aan de ambities van PortMobile.