Nederlandse vereniging van binnenhavens

PortMobile heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van binnenhavensPortMobile is lid geworden van de Nederlandse vereniging van binnenhavens en gaat deelnemen in de werkgroep ‘digitalisering en binnenhavens’. De betrokkenheid vanPortMobile en perspectief op kansen en knelpunten met betrekking tot digitalisering zijn cruciaal voor de realisatie van een toekomstbestendig netwerk van binnenhavens.  Door in gezamenlijkheid een verband te leggen tussen individuele doelstellingen en digitalisering, zal de werkgroep inzicht en overzicht krijgen die productief gemaakt kunnen worden voor het hele havennetwerk.

De verenigde binnenhavens worden gekenmerkt door grote diversiteit. In sommige havens is het gebruik van digitale applicaties al ingeburgerd, andere experimenteren ermee en bij weer andere havens is digitalisering nog helemaal niet in beeld. In de wetenschap dat het lot van de binnenhavens onderling sterk verbonden is, moet het programma ‘digitalisering en binnenhavens’ alle havens vertegenwoordigd in de werkgroep bedienen; zowel de koplopers in digitalisering als het peloton.
Een belangrijke uitdaging voor de werkgroep is het aanbrengen van een bepaalde mate van uniformiteit; te komen tot een gedeelde visie op digitalisering. De formulering van die visie, vastgelegd in richtlijnen, dwingt tot gedachtevorming over een brede waaier aan onderwerpen. We zijn dan ook blij met het interdisciplinaire karakter van de werkgroep. We hebben er vertrouwen in dat de combinatie van technische, bestuurlijke en commerciële kennis, vertegenwoordigd in de werkgroep, dit programma tot een succesvol einde zal brengen.