Pilot Port of Moerdijk

13-02-2020

Port of Moerdijk en PortMobile starten pilot


Het Havenbedrijf Moerdijk en PortMobile kondigen deze week een strategische samenwerking aan, te starten met een pilot.
PortMobile is een platform dat het registratieproces voor de binnenvaart slimmer en efficiënter maakt. Met PortMobile kunnen schippers informatie over hun reis en havenbezoek eenvoudiger registreren en beschikbaar maken voor haven- en vaarwegbeheerders. Het platform integreert data uit verschillende bronnen waardoor gegevens maar één keer hoeven te worden ingevoerd. ‘Slim afmeren dus’.
Tim Steffens, Havenmeester van het Havenbedrijf Moerdijk zegt hierover: "Door de samenwerking met PortMobile zetten we een stap in de verdere digitalisering van ons havenbedrijf. Enerzijds hebben we hiermee een nog beter real time beeld van alles wat er in de haven gebeurt en verbeteren we onze processen en dienstverlening. Anderzijds willen we hiermee bijdragen aan het efficiënter maken van de logistieke keten en draagt het platform bij aan onze kerndoelstelling: vlot én veilig".
Het platform biedt voordelen voor schippers en havens. Het meervoudig gebruik van éénmalig ingevoerde gegevens levert een significante tijdsbesparing op voor beide partijen.

Jonathan van den Bosch, initiatiefnemer van PortMobile zegt: "We zijn enorm trots op de samenwerking met Port of Moerdijk. Dit geeft ons een unieke mogelijkheid om reeds bestaande product verder te testen en samen met een belangrijke Nederlandse zeehaven nieuwe toepassingen te ontwikkelen".
Tijdens de pilot moet duidelijk worden dat het platform de beoogde voordelen behaalt en dat het een veilige en betrouwbare manier van data uitwisseling borgt. De pilot loopt in de eerste helft van 2020 en op basis van de resultaten besluit het Havenbedrijf Moerdijk over een vervolg.