Sinds 1 januari 2022 is de haven van Utrecht definitief overgegaan op PortMobile. Dat betekent dat de administratieve last rondom het registreren van in- en uitgaande schepen voor zowel schippers als havenmedewerkers enorm is afgenomen. Alle schippers die de haven binnenvaren, krijgen een verzoek om zich eenmalig te registreren in de app, en PortMobile doet de rest.

Minder administratie, meer inzicht

PortMobile monitort automatisch alle bewegingen in de haven. Als een schip ergens in de haven aanmeert vertrekt, dan legt het systeem dat meteen vast. Datzelfde gebeurt als het schip weer vertrekt. Op basis van de scheepskenmerken en de aankomst- en vertrektijden berekent PortMobile de exacte hoogte van het havengeld. Vervolgens maakt het de facturen aan en exporteert die naar de administratie van de gemeente Utrecht die ze uitstuurt.

Door deze manier van werken hoeft de havenmedewerkers niet meer eindeloos naar videobeelden te kijken om te voorkomen dat ze havengeld mislopen. Ook krijgt de gemeente meer inzicht in het aantal en type schepen dat de haven aandoet, de lengte van het verblijf en de meest gebruikte ligplekken. Met deze informatie kan de gemeente de juiste maatregelen nemen om de dienstverlening in de haven op peil te houden of zelfs te verbeteren.

Waarom PortMobile?

De gemeente Utrecht schreef vorig jaar een aanbesteding uit voor de uitrol van een softwaresysteem om de havengelden te innen. PortMobile kwam als winnaar uit de bus. Het systeem scoorde hoog op flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid en innovatie. Bovendien bleek de functionaliteit verrassend goed aan te sluiten op de eisen en wensen van de gemeente. Daardoor kon de software eenvoudig geschikt worden gemaakt voor de haven van Utrecht. Er waren maar een paar wijzigingen in de code nodig, de rest was een kwestie van slim configureren.

Succesvolle pilot

Het team van PortMobile heeft een paar maanden de tijd genomen om het systeem aan te passen en uit te rollen. Tijdens dit traject hebben de havenmedewerkers alle ruimte gekregen om hun manier van werken toe te lichten en samen met PortMobile te bepalen hoe het proces gedigitaliseerd en vereenvoudigd kon worden. Op basis daarvan is de app verder ingericht. In de laatste maanden van 2021 is de nieuwe PortMobile uitgebreid getest in een pilot om zo de schippers en havenmedewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe werkwijze. Dat is allemaal goed gegaan zodat Utrecht sinds 1 januari een officiële PortMobile-haven is geworden. Een mooie mijlpaal!

Meer weten?

Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer over de mogelijkheden van PortMobile voor jouw haven.